Styrelse

Ordförande:Gabriella Hahr Werkmäster

E-post: gabriellahahr@gmail.com

Ledamot:Maria Eriksson

 

E-post: Tryffeln77@gmail.com

 

Kassör:Stig Forsell

E-post: stifor44@hotmail.com

Vretgatan 21, 931 33 SKELLEFTEÅ

0910-13916; mobil 070-3595004

Ledamot:Tomas Hultman

Tuvan 75, 931 91 SKELLEFTEÅ

mobil 070-3384269

Sekreterare:Ingegärd Granlund

E-post: ingegard.granlund@outlook.com

Ledamot:Joy Renling

Ledamot:Samuel Renling